Avslappning, Meditation, Hypnos, Mental träning, EMDR och andra Imaginativa metoder

Dessa metoder är närbesläktade. De brukar vara till hjälp för att varva ner, hantera stress, öka självförtroendet, få pauser från kroppslig och psykisk smärta, få nya perspektiv, hitta trygghet inom sig själv, träna acceptans och kunna vila i det som är just nu. De kan också användas för att förbereda sig för prestation, träna exponering i fantasin, få kontakt med känslor eller bearbeta minnen.

EMDR (eye movement, desensitization and reprocessing) är en metod där man bearbetar plågsamma minnen efter en strukturerad modell. Den stegvisa metoden underlättar att ta sig igenom en minnesupplevelse, och göra den mer hanterbar.

Metoderna används som komplement i KBT'n och är inte behandlingar i sig själv. Användandet styrs av samma yrkesetiska regler som gäller för mig f.ö. som legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut.

För den som vill veta mer:

Ta del av forskning om imagery/visualisering i KBT av Emily Holmes, gästprofessor i psykologi på Karolinska Institutet, annars vid Oxford University, UK

Björn Enqvist, Med. Dr., leg. tandläkare, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning www.hypnosmetodik.com