Psykoterapi

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandling som bygger på erkänd psykologisk teori och beprövad metod.

Vad är Kognitiv Beteendeinriktad Terapi - KBT?

I Kognitiv Psykoterapi eller Kognitiv Beteendeinriktad Terapi utgår man ifrån att det inte är vår historia eller händelser i sig som är problemet, utan hur vi ser på dem och hur vi hanterar dem.

Moment som ofta ingår

För att inlärningen ska bli effektiv, dvs. kräva så få behandlingstimmar som möjligt, och för att man ska kunna få in metoderna i sin vardag, arbetar man ofta med hemuppgifter.

När det är lämpligt kombineras KBT med metoder som avslappning, mental träning eller meditation. Behandlingen baseras också på min kunskap som psykolog om psykologisk funktion hos individer och grupper.